Tương lai dài hạn của Đồng bằng sông Cửu Long dựa vào năng lượng tái tạo

Dự thảo mới nhất của Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030 (Quy hoạch điện VIII) đặt trọng tâm vào phát triển năng lượng tái tạo – tuy nhiên, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần chú ý hơn đến việc phát triển năng lượng tái tạo để bảo vệ những nguồn lợi của vùng về lâu dài.

Theo quan điểm của ông Lê Anh Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu, trường Đại học Cần Thơ – dự thảo Quy hoạch điện VIII khác biệt về nhiều mặt so với những năm trước, cắt giảm 5.000MW nhiệt điện than và nâng cao đáng kể tỷ lệ đóng góp của năng lượng tái tạo.

Đọc tiếp…