Các nước Mekong sẽ đầu tư hơn 60 triệu USD để cải thiện tình trạng lưu vực

Hôm thứ Hai (5/4), Ủy hội sông Mekong (MRC) đã công bố kế hoạch tài chính trong chiến lược mới nhằm giải quyết những thách thức mới nổi và cải thiện tình trạng tổng thể của lưu vực. Theo kế hoạch hành động 5 năm, MRC dự kiến sẽ đầu tư hơn 60 triệu USD, trong đó khoảng 40% số tiền này sẽ đến từ các quốc gia thành viên của MRC.

Chiến lược Phát triển lưu vực giai đoạn 2021 – 2030 sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên: Cải thiện các chức năng sinh thái của sông Mekong vì một môi trường lành mạnh và cộng đồng có năng suất sản xuất cao; cải thiện khả năng tiếp cận và sử dụng nước và tài nguyên liên quan vì phúc lợi của cộng đồng; tăng tính bền vững của các hoạt động phát triển để hướng tới tăng trưởng kinh tế bao trùm; nâng cao khả năng chống chịu trước rủi ro khí hậu và thảm họa; và tăng cường hợp tác cấp khu vực theo quan điểm toàn lưu vực.

Đọc tiếp…

Viet Anh