Mekong Connect 2019 sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ vào tháng 11

Mekong Connect 2019 với chủ đề Liên kết chuỗi giá trị của đồng bằng, tăng cường hội nhập thị trường, sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào ngày 7 tháng 11. 

Theo bà Vũ Kim Hạnh- Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, sự kiện năm nay sẽ có bốn phiên thảo luận chính là: “Nâng giá trị gia tăng, đẩy mạnh thương mại hóa nông sản đồng bằng”; “Bắt mạch xu huớng thị trường, định hướng cho nông sản đồng bằng”; “Ứng dụng công nghệ để kết nối chuỗi giá trị”; “Liên kết khởi nghiệp và phát triển trên nền tài nguyên bản địa”.

Đọc tiếp…