Hệ thống siêu thủy lợi giúp ĐBSCL giải quyết hạn hán, xâm nhập mặn

Một trong hai hợp phần của “siêu” công trình cống thủy lợi ở khu vực Nam Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng sau tại tỉnh Kiên Giang.

Công trình trị giá 3,3 nghìn tỷ đồng (142,17 triệu USD) được bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 11 năm 2019, gồm 2 hợp phần trên sông Cái Lớn và Cái Bé, cả hai hợp phần đều bắt đầu từ sông Hậu Giang và đi qua Kiên Giang trước khi đổ ra biển.

Hệ thống thủy lợi này sẽ kết hợp với tuyến đê biển trong khu vực để ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và lũ lụt, cũng như giúp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ.

Đọc tiếp…