Tổ chức hội nghị thúc đẩy việc thực thi Bộ luật Lao động 2019

Vào 2 ngày 15 và 16/4 tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị thảo luận về việc thực hiện những nội dung mới của Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB & XH Lê Văn Thanh cho biết Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1 /2021 gồm 17 chương với 220 điều. Bộ luật có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng, mang tính lịch sử nhằm đáp ứng những đòi hỏi mới của việc quản trị thị trường lao động.

Đọc tiếp…