Cần có cơ chế thu hút người sử dụng lao động tham gia đào tạo nghề

Rất ít người sử dụng lao động tham gia vào các chương trình liên kết giữa Chính phủ, cơ sở đào tạo nghề, người sử dụng lao động và gia đình học viên do chưa có một cơ chế hoạt động hiệu quả, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn cho biết.

Bà cũng cho biết, hiện nay nhiều gia đình thích cho con cái theo học các trường đại học, cao đẳng do nguồn tài chính dành cho giáo dục được cải thiện, cộng thêm việc nhiều trường cao đẳng, đại học đã hạ bớt yêu cầu tuyển sinh để thu hút học sinh, điều này càng đặt ra nhiều khó khăn cho các trường dạy nghề.

Đọc tiếp…