Tìm kiếm giải pháp phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc

Ngày 3/6, tại Hoà Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức Hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía bắc năm 2019.

Trong khuôn khổ hội nghị đã tổ chức một lớp tập huấn kỹ thuật hướng dẫn kỹ năng về công nghệ ứng dụng mạng xã hội Facebook trong truyền thông về PCTT cho các cán bộ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN  thuộc 18 tỉnh miền núi phía Bắc. Sau đợt tập huấn này, Facebook sẽ tiếp tục hỗ trợ Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức các khóa tập huấn trên cả nước.

Đọc tiếp…