Các giải pháp thúc đẩy giáo dục ĐBSCL

Tại hội thảo Phát triển GD-ĐT vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), số liệu về mạng lưới trường lớp cho thấy sự ổn định trong phát triển hoạt động GD-ĐT của vùng.

Theo Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, ĐBSCL có tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp nhất với 14,9%. Tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên đạt 6,8%, thấp nhất so với các vùng trong cả nước.

Đọc tiếp…