Tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học

Việt Nam được biết đến là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao trên thế giới. Hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng là tài nguyên quan trọng cho sự phát triển bền vững của nhiều ngành kinh tế trong nước. Tuy nhiên, nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học ngày càng gia tăng do nạn phá rừng, khai thác, buôn bán trái phép động vật hoang dã, ô nhiễm môi trường.

Đọc tiếp…

Trung Nguyen, Le Hong