Triển khai các biện pháp nhằm thu hút thêm đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp

Chính phủ đã ban hành nghị quyết trong đó nêu cụ thể các biện pháp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp an toàn, hiệu quả và bền vững.

Nghị quyết hướng đến tăng trưởng hiện đại và bền vững của ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn và ứng dụng khoa học công nghệ mạnh mẽ hơn để cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm vào năm 2030, do đó nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành và thu nhập của nông dân.

Đọc tiếp…