Bàn giải pháp để ngành lúa gạo tham gia thị trường carbon hiệu quả

Ngày 24-8, tại TP Cần Thơ, Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp – Nông thôn, Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) tổ chức hội thảo “Đối thoại đa bên về thị trường carbon ngành nông nghiệp”.

Tại hội thảo, các chuyên gia địa phương và quốc tế tập trung thảo luận các vấn đề: Chiến lược và lộ trình phát triển thị trường carbon; chia sẻ kinh nghiệm về tham gia, tiếp cận các chương trình tín chỉ carbon và các phương thức hoạt động của thị trường carbon; thảo luận các thách thức, cơ hội và hướng đi cho thị trường carbon trong ngành nông nghiệp.

Đọc tiếp…