Xây dựng quy hoạch tổng thể nhằm thúc đẩy sử dụng hiệu quả không gian biển và tài nguyên

Ngày 4/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị trực tuyến về việc xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng ven biển giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) Tạ Đình Thi, các quy hoạch đa ngành đang được xây dựng theo cách tiếp cận tổng hợp và dựa trên hệ sinh thái, phục vụ cho việc định hướng, lập quy hoạch sử dụng không gian biển và giải quyết các bất cập về sử dụng biển, từ đó cân bằng giữa các nhu cầu về phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ hệ sinh thái biển.

Đọc tiếp…