Rác thải nhựa đại dương là vấn đề cấp bách cho khu vực ven biển Việt Nam

Tại một hội thảo tổ chức tại Hà Nội hôm 2/12, các chuyên gia cho biết Việt Nam cần triển khai biện pháp thiết thực để quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương nhằm đảm bảo phát triển bền vững ngành thủy sản.

Hội thảo do Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản Việt Nam và UNDP Việt Nam tổ chức, nhằm chia sẻ và trao đổi thông tin về hiện trạng rác thải nhựa trong ngành thủy sản và tìm giải pháp giảm thiểu, thu gom và tái chế rác thải nhựa từ tàu cá.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam thải ra khoảng 3,7 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, chỉ 10 đến 15% trong số đó được thu gom để tái chế. Có khoảng 730.000 tấn chất thải nhựa trong nước thải ra đại dương mỗi năm.

Đọc tiếp…