Ứng dụng “made-in-Vietnam” chuyển văn bản thành giọng nói cho người mù

Trên thực tế, công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói đã được nghiên cứu và sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều năm và được áp dụng rộng rãi trong các dịch vụ như tư vấn, tương tác khách hàng, nhà thông minh và giao thông thông minh.

Mong muốn có một giọng nói nhân tạo với cảm xúc và giọng điệu của người Việt Nam là sự khác biệt mà đội ngũ sáng tạo ứng dụng Vbee hướng tới. Công cụ chuyển văn bản thành giọng nói của Vbee cũng có giọng nam và nữ  của cả miền Bắc và miền Nam, và có khả năng được đào tạo để học một ngôn ngữ mới trong 4 giờ.

Đọc tiếp…