Vùng trũng thấp của ĐBSCL đối phó với tình trạng sụt lún đất ngày càng nghiêm trọng

Tại một hội thảo diễn ra tại TP HCM hôm 26/11, các chuyên gia cho biết khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần có “chiến lược nhất quán” để đối phó với tình trạng khai thác nước ngầm, sụt lún đất và xâm nhập mặn trong bối cảnh khu vực đang ngày càng đô thị hóa.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, phó ban quản lý dự án “Quản trị sụt lún đất và quản lý nước ngầm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, cho biết việc xác định các nguồn nước thay thế, giá trị của nguồn nước và mối liên hệ giữa khai thác nước ngầm và sụt lún đất là điều tối quan trọng. Dự án được khởi động từ tháng 1 năm 2020 và hoàn thành vào tháng trước, nhằm nâng cao năng lực của các cá nhân và tổ chức để xây dựng các chiến lược bền vững nhằm giải quyết các vấn đề này.

Đọc tiếp…