Long An xây dựng các công trình chống xói mòn ven sông

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Long An sẽ xây dựng các công trình chống xói mòn dọc theo các con sông để bảo vệ tài sản và an toàn của người dân địa phương, UBND tỉnh cho biết. Một trong những công trình chống xói mòn mới là bờ kè dài 700 mét dọc theo sông Bảo Định của thành phố Tân An.

Dự án này trị giá 56 tỷ đồng (2,4 triệu USD) sẽ được khởi công xây dựng trong năm nay. Công trình này sẽ giúp chống xói mòn và lũ lụt và cải thiện bảo vệ môi trường khi hoàn thành vào năm 2022.

Đọc tiếp…