Các địa phương cần xử lý xỉ than theo cách thân thiện với môi trường

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu các địa phương lập kế hoạch sử dụng tro và xỉ than để sản xuất vật liệu xây dựng và các mục đích khác. Tái sử dụng tro và xỉ than sẽ giúp bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS