Cộng đồng địa phương chung tay bảo vệ rừng

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, nằm trong Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên, đang được bảo vệ nhờ sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại đây. Gần 18.000ha rừng thuộc vườn quốc gia đã được giao khoán bảo vệ cho 26 cộng đồng làng người dân tộc Bahnar.

Bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học rừng là mối quan tâm hàng đầu và ưu tiên hàng đầu của cả lực lượng kiểm lâm và bây giờ là cộng đồng địa phương.

Đọc tiếp…