Cơ hội giáo dục hạn chế cản trở dịch chuyển xã hội ở nông thôn Việt Nam: Oxfam

Theo báo cáo gần đây của Oxfam, người Việt Nam ở khu vực nông thôn không thể leo lên bậc thang xã hội vì nhiều gia đình vẫn làm nông từ nhiều thế hệ.

Đọc tiếp …

Vi Vũ