LHQ cảnh báo nước biển dâng có thể khiến Việt Nam mất hàng triệu héc ta đất

Liên hiệp quốc đang kêu gọi các nước phải hành động ngay bây giờ để giảm bớt ô nhiễm carbon và kiềm chế sự ấm lên toàn cầu, đặc biệt là các nước nhỏ ven biển dễ bị tổn thương như Việt Nam.

Đọc tiếp …

Phóng viên VnExpres