Cần có khung pháp lý về cấp nước tại Việt Nam

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Khánh đến từ Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng, cần có các quy định chặt chẽ hơn để đảm bảo duy trì nguồn nước có chất lượng trong những năm tới.

Chương trình quốc gia về đảm bảo cấp nước và ngăn chặn thất thoát nước trong giai đoạn 2018-2025 đã được triển khai để thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ xử lý nước hiện đại và tiết kiệm năng lượng. Chương trình cũng đề ra các tiêu chí để đánh giá một công trình cấp nước an toàn.

Đọc tiếp…