Rà soát việc thực thi pháp luật về phòng chống lạm dụng trẻ em

Sáng 27-5, trong phiên họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đã trình bày báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em từ 1/1/2015 đến 30/6/2019.

Đại biểu đã đề nghị Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, Chương trình giảm thiểu lao động trẻ em trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, bộ tiêu chí cho thống kê các khoản phạt hành chính về lạm dụng trẻ em và các chương trình về chống lạm dụng trẻ em trong gia đình, trường học và không gian mạng.

Đọc tiếp…