Xây dựng luật để thu hút đầu tư vào lĩnh vực xanh

Chính phủ Việt Nam đang xây dựng các quy định cụ thể về việc chọn lựa các nhà đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo nhằm loại bỏ các nhà đầu tư kém năng lực với công nghệ lạc hậu.  

Đọc tiếp …

Phương Thu