Sửa đổi luật có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp

Trước thực trạng năng suất lao động của lao động Việt Nam còn thấp và tình trạng làm thêm giờ, đề xuất giảm số giờ lao động trong dự thảo sửa đổi Luật Lao động – nếu được thông qua – có thể trở thành gánh nặng với các doanh nghiệp – theo phóng viên Khôi Nguyên.

Theo Điều 107 Dự thảo sửa đổi mới nhất của Luật Lao động, dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội để thảo luận và phê duyệt năm nay, Bộ LĐ Thương binh và Xã hội đã đề xuất giảm số giờ lao động từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi tuần người lao động sẽ có thêm nửa ngày nghỉ, tương đương với thêm 2 ngày nghỉ/tháng.

Đọc tiếp…