Luật đề xuất nâng tiêu chuẩn giáo viên

Hơn 107.000 giáo viên mầm non, chiếm gần 34% giáo viên mầm non trên toàn quốc, sẽ bị coi là chưa đạt chuẩn và cần được đào tạo thêm nếu Luật Giáo dục sửa đổi có hiệu lực vào năm tới.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS