Luật bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tờ rơi, tờ gấp tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin.

Bà Catherine Phương, đại diện UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh, việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân là một trong những tiêu chí quan trọng để Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Một trong những giải pháp nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân là triển khai có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin sẽ có hiệu lực từ 1/7/2018. 

Đọc tiếp…