Các dự án metro chậm tiến độ có thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Việt Nam, Nhật Bản

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản có thể bị ảnh hưởng xấu nếu việc xây dựng tuyến Metro số 1 tiếp tục chậm tiến độ so với kế hoạch.

Đọc tiếp 

Phóng viên VNS