Rất nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt chuẩn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã chỉ ra các vấn đề của các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã và cho rằng hơn 80% các đơn vị này không đáp ứng các tiêu chí về diện tích và dân số.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN