Nhiều rào cản chính sách đất đai cản trở phát triển nông nghiệp Việt Nam

Các cánh đồng nhỏ lẻ, rải rác đang cản trở nông dân cũng như doanh nghiệp có ý định đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong khi đó còn nhiều rào cản chính sách trong tích tụ đất nông nghiệp gây ra bất cập cho nông dân và cản trở phát triển nền nông nghiệp Việt Nam.

Những cảnh báo này được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Nông nghiệp mùa Thu 2019 – sự kiện lớn nhất trong năm quy tụ các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách để thảo luận về tác động của chính sách đất đai đối với nông nghiệp do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam (VEPR) tổ chức.

Nền nông nghiệp Việt Nam được phát triển chủ yếu dựa vào khoảng 10 triệu hộ nông dân cá thể với trên 76 triệu thửa và mảnh ruộng nhỏ lẻ, phân tán, điều này gây trở ngại trong việc áp dụng công nghệ, hợp tác với doanh nghiệp xây dựng vùng sản xuất tập trung công nghệ cao dưới tác động mạnh mẽ của hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu.

Đọc tiếp…