Sẽ tiến hành kiểm kê đất đai trên phạm vi toàn quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Nội dung kiểm kê sẽ làm rõ chi tiết các loại đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất ngập nước, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Việc kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất hiện tại sẽ được tiến hành từ ngày 1/8.

Đọc tiếp…