Tình hình tranh chấp đất đai vẫn diễn biến phức tạp

Số đơn khiếu nại và tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai giảm nhiều trong năm 2017, nhưng những tranh chấp trong lĩnh vực đất đai lại tăng lên. Ông Lê Minh Khải, Tổng thanh tra Chính phủ, cho biết số lượng đơn khiếu nại được gửi đến các cơ quan nhà nước trong năm 2017 đã giảm 8,5% so với năm 2016.

Đọc tiếp …

Hùng Lê