Năng suất lao động quan trọng đối với tăng trưởng GDP của Việt Nam

Sự suy giảm năng suất lao động đã cản trở tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn 2003-2013. Nâng cao năng suất lao động hiện nay rất quan trọng để thúc đẩy GDP của đất nước và giúp Việt Nam trở thành một quốc gia có thu nhập trên trung bình và công nghiệp hóa trong tương lai gần.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN