Thị trường lao động ghi nhận những con số tích cực trong sáu tháng đầu năm

Tổng cục Thống kê (GSO) đã báo cáo những con số đáng khích lệ trong thị trường lao động trong sáu tháng đầu năm 2019, bao gồm giảm thất nghiệp và cải thiện thu nhập. Báo cáo nhấn mạnh sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu lao động với sự giảm mạnh về tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông lâm-ngư nghiệp và gia tăng tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

Đọc tiếp…