Diễn đàn Lao động 2019 tập trung thảo luận về tương lai việc làm

“Tương lai việc làm: Sự lựa chọn của Việt Nam” là chủ đề của Diễn đàn Lao động Việt Nam năm 2019 tổ chức tại Hà Nội ngày 27/11. Diễn đàn do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các đối tác phối hợp tổ chức với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Cơ quan lãnh đạo của Việt Nam đã đưa ra những chủ trương, chính sách để thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Vì thế, diễn đàn tạo cơ hội để các đại biểu thảo luận những vấn đề cấp bách như lao động, an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực; những thách thức đặt ra với Việt Nam trong thời gian tới.

Đọc tiếp…