Lực lượng lao động: bất cập giữa cung và cầu

Việt Nam có nguồn lao động dồi dào nhưng nhiều doanh nghiệp trong nước nói rằng họ không thể tuyển dụng đủ số công nhân lành nghề, và kết quả là, không thể mở rộng hoạt động sản xuất.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS