Tỉnh Kiên Giang phục hồi rừng phòng hộ

Tỉnh Kiên Giang thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long đã tiến hành phục hồi rừng phòng hộ dọc theo các khu vực ven biển nhờ kêu gọi người dân địa phương tham gia trồng và bảo vệ cây rừng ngập mặn. Ban quản lý hợp tác với các hộ gia đình và tổ chức địa phương về bảo vệ vùng đệm rừng ngập mặn đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng. 

Chính quyền địa phương đã giúp các hộ nuôi các loài thủy sản, bao gồm hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ tài chính để nhân giống các loài thủy sản mới như ba khía (Sesarma mederi), một loài cua rừng ngập mặn.

Đọc tiếp…