Hội thảo khởi động về công tác xã hội

Ngày 28/10 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khởi động xây dựng “Tuyên bố ASEAN về Phát triển công tác xã hội”.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã đồng ý rằng trong khu vực Đông Nam Á, công tác xã hội vẫn chưa được pháp luật công nhận là một nghề chuyên nghiệp. Nhiều quốc gia vẫn chưa nhận thấy được tầm quan trọng của công tác xã hội trong đời sống của người dân và quản lý nhà nước của mình nhằm đảm bảo cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cho các nhóm yếu thế. Các thách thức liên quan đến nguồn lực, bao gồm nhân sự chuyên nghiệp với các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp cũng như các nguồn lực tài chính trong công tác xã hội là những rào cản để phát triển công tác xã hội trong khu vực ASEAN nói riêng và trên thế giới nói chung.

Đọc tiếp…