Chỉ có 34,8% người dân ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch

Việt Nam có nguy cơ không đạt được mục tiêu cung cấp nước sạch cho 93-95% người dân ở khu vực nông thôn và ít nhất 95% người dân ở khu vực thành thị vào năm 2025. Số liệu được công bố tại một hội thảo tổ chức tại Hà Nội ngày 26/4 cho thấy chỉ có 84,2% người dân khu vực thành thị được sử dụng nước sạch. Con số này ở khu vực nông thôn chỉ là 34,8%.

Mục tiêu trên được đề ra tại Nghị quyết số 16/2021/QH15, nằm trong Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

Đọc tiếp…