Phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018″

“Giải Báo chí với phát triển bền vững” là một trong những sáng kiến truyền thông của RED nhằm khích lệ hoạt động truyền thông hiệu quả về phát triển bền vững ở Việt Nam.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS