Hỗ trợ quốc tế nhằm chống lại hạn hán và xâm nhập mặn

Các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ đang hỗ trợ người dân địa phương tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán và xâm nhập mặn.

Tại đồng bằng sông Cửu Long, nước mặn thường xâm nhập vào đất liền và hoà lẫn nước ngọt dùng cho sinh hoạt, ăn uống và sản xuất nông nghiệp. Tình trạng thiếu nước đang lan rộng trong khu vực, với 95.000 hộ gia đình không có nước ngọt.

Đọc tiếp…

Ngoc Van