Tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học giảm

Nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là đối với những người có trình độ học vấn cao, trong quý 4/2017 giảm đáng kể so với quý trước và cùng kỳ năm 2016.

Đọc tiếp …

Thùy Dung