2,7 tỷ đô la Mỹ vốn ODA cho các dự án thủy lợi

22 dự án về thủy lợi, phòng chống thiên tai và cung cấp nước sạch đã được giải ngân hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ vốn ODA trong vòng 25 năm qua. 

Đọc tiếp

Phóng viên VNS