Nhà đầu tư đã đổ hàng triệu đô la Mỹ vào thương mại điện tử ở Việt Nam

Lĩnh vực thương mại điện tử của Việt Nam ngày càng trở nên sôi động do đầu tư ngày càng tăng trong vài năm trở lại đây. Tỷ lệ sử dụng internet và điện thoại thông minh ngày càng tăng, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường thương mại điện tử trọng điểm nhất trên thế giới.

Đọc tiếp …

Nguyễn Hương