Nhà đầu tư kỳ vọng vào lợi nhuận dài hạn của ngành khai khoáng

Ngành khai khoáng vẫn là nguồn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với triển vọng dài hạn bất chấp những biến động về giá và nhu cầu trên thị trường quốc tế đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành. 

Đọc tiếp …

 

Phóng viên TTXVN