Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn khiêm tốn

Tại một hội thảo được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 27/12, các chuyên gia cho biết Chính phủ và ngành ngân hàng đang  chú trọng hơn đến việc cho phép các bên tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp được vay vốn từ ngân hàng, tuy vậy số lượng nông dân và hợp tác xã nông nghiệp được tiếp cận với các khoản vay ngân hàng vẫn còn khiêm tốn.

Bên cạnh cải thiện khả năng tiếp cận vốn vay, vấn đề phát triển liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp hiệu quả cũng được thảo luận tại hội thảo. Những liên kết này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo doanh số cũng như phát triển ngành nông nghiệp bền vững, các đại biểu cho biết.

Đọc tiếp…