Chương trình đào tạo nghề quốc tế sẽ được gia hạn trên toàn quốc

Các trường dạy nghề ở Việt Nam sẽ gia hạn các chương trình đào tạo được chuyển giao từ Úc đến năm 2020 và các bộ chương trình chuyển giao từ Đức đến năm 2025, theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc  hạn Dự án Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam – TVET.

Dự án do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) thành lập, nhằm phát triển các cơ sở đào tạo nghề kỹ thuật chất lượng cao, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cũng như đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và quốc tế.

Đọc tiếp…