Thanh tra phát hiện nhiều vấn đề trong chương trình nghiên cứu khoa học và chất lượng nhân lực

Thanh tra chính phủ đã phát hiện nhiều vấn đề trong các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS).

Theo một báo cáo được công bố cách đây 5 năm,  đã có trường hợp một người hướng dẫn tới 44 nghiên cứu sinh, và trung bình cứ 1,76 ngày lại có thêm một bằng tiến sĩ. Trong năm 2015 và 2016, Viện KHXH đã đào tạo được 2.811 học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ nhưng không báo cáo lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đọc tiếp…

Nguyen Duy Xuan