Đổi mới để thực hiện các mục tiêu về biến đổi khí hậu của Việt Nam

Tại Diễn đàn thanh niên hành động vì khí hậu (Youth4Climate) do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), Bộ Tài nguyên & Môi trường và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo ‘Thanh niên Hành động vì Khí hậu ở Việt Nam” do 20 bạn trẻ thực hiện vào tháng 12 năm ngoái.

Báo cáo mô tả những trở ngại mà thanh niên phải đối mặt trong việc thực hiện hành động khí hậu cũng như các động lực mà họ xác định để theo dõi nhanh những đóng góp của họ trong việc thực hiện NDC và quá trình chuyển đổi sang một Việt Nam xanh hơn và các-bon thấp trong 4 lĩnh vực chính: Giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu; Thích ứng với biến đổi khí hậu; Giải pháp dựa vào thiên nhiên và Chính sách khí hậu.

Đọc tiếp…