Sáng kiến bảo vệ hệ thống lương thực ở đồng bằng lớn châu Á được triển khai tại Cần Thơ

Sáng kiến “Sáng kiến về Bảo vệ Hệ thống Lương thực tại các vùng Đồng bằng lớn của Châu Á để đảm bảo sinh kế và thích ứng với khí hậu” (AMD) đã được khởi động vào ngày 28/6 tại thành phố Cần Thơ.

Sáng kiến này nhằm mục tiêu tạo xây dựng các đồng bằng có khả năng phục hồi, bao trùm và năng suất – duy trì tính toàn vẹn sinh thái xã hội, thích ứng với khí hậu và các áp lực khác, đồng thời đóng góp cho sự thịnh vượng và phúc lợi cộng đồng thông qua loại bỏ các rào cản mang tính hệ thống đối với việc mở rộng các công nghệ và thực hành mang tính chuyển đổi tại cộng đồng, quốc gia và cấp khu vực, Tiến sĩ Björn Ole Sander, Trưởng đại diện Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) tại Việt Nam và cũng là người đứng đầu sáng kiến cho biết.

Đọc tiếp…