Bộ TT&TT khởi động chiến dịch nhằm tăng cường an ninh mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động Chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” nhằm tăng cường an ninh mạng của cả nước.

Chiến dịch này nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm mã độc xuống 50%. Chiến dịch này cũng hướng đến việc giảm 50% địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong 10 mạng botnet phổ biến – tập hợp các thiết bị kết nối internet bị nhiễm phần mềm độc hại cho phép tin tặc kiểm soát chúng, và đưa Việt Nam ra khỏi báo cáo của các hãng về tỷ lệ lây nhiễm mã độc.

Đọc tiếp…